Възлагане на GeoGebra ресурси

Представяне на GeoGebra Classroom

Ресурсите на GeoGebra като Дейности и Книги могат лесно да се споделят с ученици чрез класната стая на GeoGebra, без да е необходимо учениците да влизат в сайта или да имат акаунт в GeoGebra. GeoGebra Classroom е система за онлайн курсове, която поддържа сътрудничество в реално време между учители и студенти/ученици, както в дигитални, така и в присъствени курсове.

Design ohne Titel (39).png

Във виртуалната платформа, учителите могат:

  • Възлагат интерактивни и ангажиращи дейности на студентите/учениците
  • Наблюдават прогреса на специфични задачи по които се работи
  • Проверява кои задачи са приключени и кои все още са в изчакване
  • Задава въпроси и да получава отговори от класа веднага
  • Анонимизира имената на учениците, когато показва техните отговори пред класа
  • Добавя още учители, които да наблюдават работата на студентите/учениците
  • Провежда дискусии с всички студенти/ученици, групи от студенти/ученици или индивидуално с определени студенти/ученици

Повече информация и детайлни инструкции за начина на работа с GeoGebra Класна стая, можете да откриете в официалния обучителен материал.

Разучете GeoGebra Classroom

Интеграция на Google Classroom

Сега вече можете лесно да възлагате GeoGebra Ресурси чрез Google Classroom. Тази интеграция ви позволява да комбинирате ползите на Google Classroom с актуализациите в реално време и интерактивния характер на GeoGebra Classroom. С използването на тази характеристика, може лесно да разпределите GeoGebra задачи и да наблюдавате прогреса на студентите/учениците на една централизирана локация.

Имате още въпроси? Подаване на заявка