Как да започнете да използвате ресурсите на GeoGebra?

Представяне на GeoGebra Ресурси

Ресурсите на GeoGebra са интерактивни учебни материали, създадени с помощта на пакета от математически приложения на GeoGebra. Тези ресурси обхващат различни математически концепции, включително функции, геометрия, алгебра, статистика и 3D визуализация. Те са проектирани от общността на GeoGebra и GeoGebra, за да помогнат на други учители и ученици да изследват и разбират математиката по динамичен и увлекателен начин.

Ресурсите на GeoGebra могат да бъдат Дейности или Книги, които се споделят в общността на GeoGebra. Те могат също така да бъдат персонализирани и адаптирани от учителите, за да отговарят на техните специфични нужди и цели на преподаване. Ресурсите на GeoGebra са достъпни безплатно под лиценза Creative Commons. За повече подробности, моля, посетете нашата страница за лиценз на GeoGebra.

Design ohne Titel (40).png

GeoGebra Активности

Дейностите на GeoGebra са интерактивен образователен ресурс, предназначен за преподаване и изучаване на математика с помощта на инструменти на GeoGebra. Той съчетава динамично математическо съдържание с текст, изображения, видеоклипове и други медийни елементи, за да създаде увлекателни и интерактивни учебни преживявания. Дейностите на GeoGebra могат да се използват в класни стаи или онлайн среди, улеснявайки изследването, визуализацията и по-задълбочено разбиране на математическите концепции.

Искате ли да проучите Дейност в GeoGebra? Вижте този пример:  Определете ъгъл

GeoGebra Книги

GeoGebra Книга е колекция от интерактивни Дейности на GeoGebra, организирани по структуриран начин. Тези Книги служат като мощен инструмент за преподаватели и ученици, като им позволяват да изследват, учат и визуализират различни математически концепции чрез поредица от свързани Дейности.

Искате ли да разгледате Книга на GeoGebra? Вижте този пример:  3D геометрия и напречни сечения

 

За да научите повече за създаването на ваши собствени дейности и книги, вижте статията Създаване на ресурси на GeoGebra.

За по-задълбочено разбиране на намирането, създаването и редактирането на Ресурси на GeoGebra, разгледайте нашия официален обучителен материал. Това изчерпателно ръководство предоставя подробни обяснения и инструкции стъпка по стъпка, за да ви помогне да извлечете максимума от мощните функции на GeoGebra.

 

 

Имате още въпроси? Подаване на заявка