Graphing Calculator (Графичен Калкулатор)

Представяне на Graphing Calculator 

GeoGebra Graphing Calculator е мощно и интерактивно математическо приложение, предназначено за визуализиране и анализиране на функции, уравнения и неравенства в 2D.

Той ви позволява да изследвате математически връзки, да създавате графики, да намирате специални точки и да разбирате ключови концепции в алгебрата, смятането и статистиката. Този удобен за потребителя инструмент насърчава по-задълбочено разбиране на математическите концепции и насърчава увлекателно учебно изживяване както за ученици/студенти, така и за преподаватели.

Design_ohne_Titel__34_.png

Graphing Calculator включва следните компоненти:

  • Графичен изглед: Показва визуалното представяне на всички създадени обекти, като точки и графики, предоставяйки интерактивно платно за изследване на математически връзки.
  • Алгебрачен изглед: Показва алгебричните представяния на всички създадени обекти, като координати и уравнения, и ви позволява да въвеждате алгебрични изрази или команди.
  • Изглед с инструменти: предлага набор от основни инструменти за конструиране на точки, линии и вектори, както и извършване на различни действия като мащабиране и промяна на външния вид на обекти.
  • Табличен изглед: Генерира таблица със стойности за функции, което ви позволява да наблюдавате и анализирате числените връзки между променливите.

Тези компоненти работят заедно, за да създадат динамична и ангажираща среда за учене и изследване на математически концепции с помощта на Графичния Калкулатор. Открийте пълния потенциал на GeoGebra Graphing Calculator, като разгледате нашия обучителен материал, допълнен с инструкции стъпка по стъпка, които да ви напътстват през неговите характеристики и функционалности.

Изследвайте Graphing Calculator 

Открийте и свалете Graphing Calculator 

Достъпи GeoGebra Graphing Calculator с лекота, онлайн или чрез специалното приложение, достъпно за Android, iOS, Windows и macOS. За устройства с различна операционна система, обмислете използването на уеб версията на GeoGebra във вашия уеб браузър като алтернатива.

Забележка: Графичният Калкулатор на GeoGebra предлага по-рационализиран набор от функции в сравнение с Графичния Калкулатор на Calculator Suite. Някои команди и инструменти са премахнати, за да се съобразят с ограниченията в определени държави по отношение на графичните калкулатори. Индивидуалният Графичен Калкулатор на GeoGebra е проектиран така, че да съдържа в най-голяма степен същата функционалност на традиционен ръчен графичен калкулатор. Графичният Калкулатор на Calculator Suite съдържа функционалност извън тази на традиционния ръчен графичен калкулатор. За да получите достъп до пълния набор от функции на GeoGebra, използвайте изчерпателния Calculator Suite .

 

Имате още въпроси? Подаване на заявка