Grafische rekenmachine

Inleiding tot de Grafische rekenmachine 

De GeoGebra Grafische rekenmachine is een krachtige en interactieve wiskundige app, ontworpen om functies, analyse, vergelijkingen en ongelijkheden te bestuderen in 2D.

Je kan wiskundige verbanden verkennen, grafieken creëren, bijzondere punten vinden en sleutelbegrippen verkennen in algebra, calculus, en statistiek. Deze  gebruiksvriendelijke tool stimuleert een beter begrip van wiskundige concepten en ondersteunt de leerervaring van leerkrachten en leerlingen.

Design_ohne_Titel__34_.png

De Graphing Calculator bevat volgende onderdelen:

  • Tekenvenster: Toont de grafische voorstelling van alle gecreëerde objecten zoals punten en grafieken en biedt een interactief canvas om wiskundige verbanden te verkennen.
  • Algebravenster: Toont de algebraïsche voorstelling van alle gecreëerde objecten zoals coördinaten of vergelijkingen en laat je toe algebraïsche uitdrukkingen en commando's in te voeren.
  • Knoppenvenster: Biedt een waaier aan basistools om punten, rechten of vectoren te construeren of een aantal acties uit te voeren zoals transformaties.
  • Tabelvenster: Toont een functiewaardentabel voor functies die je zowel kunt gebruiken voor regressieanalyse als voor statistiek.

Deze componenten werken samen om een dynamische en uitdagende leeromgeving te creëren waarin je wiskundige concepten kunt verkennen. Verken de mogelijkheden van de GeoGebra Grafische rekenmachine in de officiële initiatiehandleiding, met stap voor stap instructies die je door d ekenmerken en toepassingen leiden.
In de initiatiehandleiding GeoGebra gebruiken wordt specifiek ingegaan op het gebruik van de app in verschillende leerstofonderdelen (functies, matrices, vectoren, complexe getallen e.a).

Verken de Grafische rekenmachine 

Ontdek of download de Grafische rekenmachine 

Je kunt de GeoGebra Grafische rekenmachine gemakkelijk online gebruiken. De app is ook beschikbaar voor Android, iOS, Windows, en macOS. Op toestellen met een ander operating system kan je als aldeternatief de GeoGebra Webversie gebruiken in je webbrowser.

 

Opmerking: De GeoGebra Grafische rekenmachine heeft een beperkter aanbod aan toepassingen dan de Suite's Grafische rekenmachine. Sommige commando's en knoppen werden verwijderd om tegemoet te komen aan de officiële voorschriften in sommige landen en regio's. De GeoGebra Grafische rekenmachine werd ontworpen om aan te leunen bij de mogelijkheden van de traditionele GRM's, terwijl Suite's Grafische rekenmlachine verder gaat. Wil je het hele gamma van mogelijkheden van GeoGebra gebruiken, overweeg dan om Rekenmachine Suite te gebruiken.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen