Приложенията на GeoGebra могат да се използват в Режим на изпит, който осигурява три различни нива на сигурност, за да отговори на различни нужди. Те включват:

  • Собствен режим на изпит, иницииран от студенти/ученици, които използват GeoGebra
  • Режим на изпит, иницииран от учителя
  • Диспечерът на мобилни устройства (MDM) стартира режим на изпит

С Режима на изпита на GeoGebra както учителите, така и студентите/учениците могат да се възползват от функциите на приложението по време на изпити на хартиен носител, като същевременно гарантират, че достъпът до интернет или друг софтуер е ограничен, за да се предотврати измама.

Design ohne Titel (39).pngИзпитният режим на GeoGebra...

  • е интегриран в Математическите приложения на GeoGebra.
  • работи на вашето мобилно устройство без допълнителни инсталации.
  • работи в режим на цял екран, без да оставя място за друга информация на екрана.
  • не позволява достъп до интернет, уебсайта GeoGebra или файлове, съхранени на компютъра или мобилното устройство.
  • блокира приложенията на вашето мобилно устройство.
  • задейства лесно разпознаваема визуална аларма, след като се излезе от режима на изпита без разрешение.

Приложенията GeoGebra се ползват с доверие и се използват широко в световен мащаб за полагане на изпити на различни платформи, включително iOS, Android, Windows и Mac. Следващата таблица предоставя общ преглед на това кои приложения имат достъпен режим на изпит и на кои платформи.

Overview exam mode.png

За по-подробна информация и инструкции относно различните употреби на Приложенията на GeoGebra при изпити вижте официалните обучителни материали. За отговори на често задавани въпроси вижте нашата страница за Режим на изпит в категорията "Често задавани въпроси".

Имате още въпроси? Подаване на заявка