Какво трябва да направя, ако GeoGebra Classic 5 или 6 не стартира или се отваря извън екрана?

Windows

Първо открийте нашата GeoGebra папка, която трябва да се намира тук:

  • Classic 5: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GeoGebra 5.0
  • Classic 6: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GeoGebra

Replace <username> with your Windows username. Delete the GeoGebra folder.

Note: The GeoGebra folder can be a hidden folder, so it can be hard to find. One way is to press <Windows> R and then copy and paste this:

  • Classic 5: explorer /n, /e /select, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GeoGebra 5.0
  • Classic 6: explorer /n, /e /select, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GeoGebra then right-click -> Delete

MacOS

Delete ~/Library/Containers/org.geogebra5.mac/Data/.GeoGebra5.0/prefs/ where ~ stands for your home folder.

Какво да направя ако получа Java error "Could not create the Java virtual machine"?

Има различни възможности:

  • Следвайте стъпките от предишния абзац.
  • Преинсталирайте GeoGebra.
  • Опитайте това.

Обнових GeoGebra Classic 5, но приложението продължава да се връща към предишната версия, какво да направя?

Follow the steps from above.

Какво да направя ако получа грешката "A Java Exception has occurred"?

Следвайте стъпките от предишните абзаци.

Какво да направя ако 3D Изгледа не работи на GeoGebra 6?

Опитайте, като добавите ред app.commandLine.appendSwitch('ignore-qpu-blacklist', 'true'); след реда const {app, BrowserWindow, Menu} = require('electron'); който се намира около ред 24 в resource\app\main.js.

CAS Изгледа не работи в преносимата версия, какво да направя? (Classic 5 on Windows)

Опитайте се да старирате преносимата версия като администратор. Кликнете на GeoGebra.exe -> Run as Administrator

Как да направя мрежова инсталация (Windows)

Можете да откриете повече информация тук.

Как да изтегля macOS версията, без да влизам в Mac App Store?

Можете да използвате преносимата версия, която ще откриете на нашия Website.

Какво да направя ако използвам OSX 10.6 or 10.7?

Моля опитайте версията с Java 7 или обновете безплатно до OSX 10.10.

Какво мога да направя ако GeoGebra Classic 5 не работи добре на Macbook Pro?

Отидете на "Program Files" след това кликнете на "GeoGebra" -> "Info" -> "Open in lower resolution".

Какво трябва да направя, ако искам да премахна това съобщение „Налична е нова версия“? (Windows)

Задайте този ключ в системния регистър:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/JavaSoft/Prefs/geogebra/version_check_allow = false

или

използвайте: Command_Line_Arguments

How do I run GeoGebra with more memory allocated?

Use Command_Line_Arguments.

Как да изчистя Java кешът?

Следвайте стъпките:

Java Control Panel -> General -> Temporary Internet Files -> Settings -> Delete files ...

Изберете Java Control Panel в Windows 7/8/8.1/10, отворете "Control Panel" и след това напишете "Java" в полето за търсене (горе в дясно).

Как мога да изчистя кеша от браузъра?

Chrome: Options -> Settings -> Show Advanced Settings -> Privacy -> Clear Browsing Data

Firefox: Options -> Settings -> Privacy -> Clear Recent History

Safari: Preferences -> Privacy -> Remove All Website Data

Internet Explorer: Internet Options -> General -> Delete

Други браузъри: Как да изчистя кеша?

Имате още въпроси? Подаване на заявка