New Topic

All Questions

Punkt na krzywej parametrycznej

Answered butek Polish Comments: 1 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

Przesuwanie tekstu z "piórka"

Answered Szymon Polish Comments: 9 Reply 6 years ago by yuri1969
1 vote

wersja 4.4 - narzędzie "pióro"

Answered Szymon Polish Comments: 1 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

Zmiana kolorów punktu

Answered butek Polish Comments: 3 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

Sklejanie figur

Answered drep Polish Comments: 3 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

Konstrukcja sześciokąta w GeoGebrze.

Answered kasssienkaxdd Polish Comments: 1 Reply 6 years ago by yuri1969
1 vote

całka niewłaściwa

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 7 years ago by Agama
1 vote

Zbiór przykładów dla studentów z matematyki

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 7 years ago by Agama
1 vote

Problem z rysowanie kąta między prostymi

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 7 years ago by Agama
1 vote

Iloczyn kartezjański

Answered pgracjasz Polish Comments: 1 Reply 7 years ago by yuri1969
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute