New Topic

All Questions

Problem z rysowanie kąta między prostymi

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

Iloczyn kartezjański

Answered pgracjasz Polish Comments: 1 Reply 6 years ago by yuri1969
1 vote

Jak działa funkcja "Rozciągnij"?

Answered KasiaCh Polish Comments: 4 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

problem z eksportem to karty pracy

Answered mrower Polish Comments: 7 Reply 6 years ago by Agama
1 vote

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

Answered anka1 Polish Comments: 1 Reply 7 years ago by anka1
1 vote

Java Applet i ISA Server 2004

Answered romang Polish Comments: 3 Reply 7 years ago by Agama
1 vote

Lista punktów

Answered anka1 Polish Comments: 4 Reply 7 years ago by anka1
1 vote

Geogebra

Answered klaudia22 Polish Comments: 12 Reply 7 years ago by anka1
1 vote

Obszar pomiędzy dwoma okręgami

Answered ElWray Polish Comments: 1 Reply 7 years ago by yuri1969
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute