New Topic

All Questions

Jpg w tle układu współżędnych-Pomocy!!!

Answered milosz.m1000 Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by yuri1969
1 vote

Aplet geogebry na platformie eXe - problem techniczny

Answered jsz Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by yuri1969
1 vote

punkty wspólne sinx i funkcji liniowej.

Answered Nat_i Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by yuri1969
1 vote

Funkcja do pobrania czasu.

Answered piotrsz78 Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by yuri1969
1 vote

Kolorowanie odcinka koła

Answered eMCe Polish Comments: 3 Reply 9 years ago by yuri1969
1 vote

zaznaczenie części krzywej

Answered ankakasia Polish Comments: 1 Reply 9 years ago by Zbynek
1 vote

Gdzie można nauczyć się GeoGebry?

Answered k.winkowska.nowak Polish Comments: 1 Reply 9 years ago by k.winkowska.nowak
1 vote

Błąd przy liczeniu pochodnej

Answered samorajp Polish Comments: 2 Reply 9 years ago by k.winkowska.nowak
1 vote

zmiana położenia obrazka

Answered eMCe Polish Comments: 2 Reply 9 years ago by eMCe
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute