New Topic

All Questions

Komando fit

Answered telund Norsk Comments: 1 Reply 9 years ago by andesan
1 vote

Regresjon, omvendt proporsjonalitet

Answered telund Norsk Comments: 2 Reply 9 years ago by telund
1 vote

Løsning av likningssett i CAS-modulen (Geogebra 4.2)

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 9 years ago by jraabe
1 vote

Intervaller som er åpne i den ene enden

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 9 years ago by jraabe
1 vote
2 votes

Forvirring med skrivemåten av logaritmefunksjoner

Answered vignes Norsk Comments: 1 Reply 9 years ago by andesan
1 vote

differensiallikninger

Answered Kjetil64 Norsk Comments: 1 Reply 9 years ago by andesan
1 vote

Problemer med å finne toppunkt

Answered Anette Norsk Comments: 2 Reply 9 years ago by Anette
1 vote

Regresjonsanalyse i versjon 4.2.13

Answered natram Norsk Comments: 1 Reply 9 years ago by andesan
1 vote

Enhetssirkelen

Answered telund Norsk Comments: 1 Reply 10 years ago by andesan
1 vote
Browse Archived
© 2022 International GeoGebra Institute