New Topic

All Questions

Eksportere PSTricks til LyX

Answered wika Norsk Comments: 3 Reply 13 years ago by ulven
1 vote

Korrelasjonsfaktor for annen regresjon enn lineær?

Answered Vibeke Norsk Comments: 1 Reply 13 years ago by ulven
1 vote

Brukerveiledning i GeoGebra

Answered lastad Norsk Comments: 1 Reply 13 years ago by Grobe
1 vote

Problemer med den boolske operatoren !=

Answered lastad Norsk Comments: 2 Reply 13 years ago by Grobe
1 vote

Kommandoen "Overfør til regneark"

Answered wika Norsk Comments: 1 Reply 13 years ago by andesan
1 vote

Skjæring og logaritmelikning

Answered knuod Norsk Comments: 2 Reply 13 years ago by andesan
1 vote

Utregning av residual (Lineær regresjon)

Answered davids Norsk Comments: 1 Reply 13 years ago by ulven
1 vote

Formatering av tekst?

Answered firak Norsk Comments: 3 Reply 13 years ago by firak
1 vote

"Begrensing" av y-aksen.

Answered arapeland Norsk Comments: 6 Reply 13 years ago by bjonnum
1 vote

3.6 Derivasjon av de trignonometriske funksjoner

Answered Mikeo Norsk Comments: 4 Reply 13 years ago by andesan
1 vote
Browse Archived
© 2022 International GeoGebra Institute