New Topic

All Problems

Glider

In Progress Lene G. Norsk Comments: 3 Reply 2 months ago by Lene G.
2 votes

Double input editing axis

In Progress Martin Norsk Comments: 8 Reply 5 months ago by Ann I.
3 votes

Trouble when saving documents

New Stian T. Norsk Comments: 1 Reply 5 months ago by Michael B.
1 vote

definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Not a Problem Dimitri K. Norsk Comments: 3 Reply 1 year ago by Dimitri K.
1 vote
8 votes

Feil ved utregning av likninger med binomisk koeffisient

Not a Problem Andreas D. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Appen klikker, og jeg mister alt jeg har gjort

New Vilde Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Simona R.
2 votes

Kvartil kommando

Not a Problem Oda_Kleppen Norsk Comments: 10 Reply 1 year ago by mathmagic
2 votes
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute