New Topic

All Problems

Appen avsluttes av seg selv.

Not a Problem Eskil Norsk Comments: 7 Reply 4 months ago by Michael B.
1 vote

Glider

In Progress Lene G. Norsk Comments: 3 Reply 8 months ago by Lene G.
2 votes

Double input editing axis

In Progress Martin Norsk Comments: 8 Reply 10 months ago by Ann I.
3 votes

Trouble when saving documents

New Stian T. Norsk Comments: 1 Reply 10 months ago by Michael B.
1 vote

definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Not a Problem Dimitri K. Norsk Comments: 3 Reply 1 year ago by Dimitri K.
1 vote
8 votes

Feil ved utregning av likninger med binomisk koeffisient

Not a Problem Andreas D. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Appen klikker, og jeg mister alt jeg har gjort

New Vilde Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Simona R.
2 votes
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute