New Topic

All Problems

definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Not a Problem Dimitri K. Norsk Comments: 3 Reply 3 months ago by Dimitri K.
1 vote

Double input editing axis

In Progress Martin Norsk Comments: 3 Reply 4 months ago by Michael B.
3 votes
2 votes

Doble bokstaver når man prøver å endre navn på akser

Solved monei0110 Norsk Comments: 5 Reply 4 months ago by gro-to
6 votes

Feil ved utregning av likninger med binomisk koeffisient

Not a Problem Andreas D. Norsk Comments: 1 Reply 5 months ago by Michael B.
1 vote

Appen klikker, og jeg mister alt jeg har gjort

New Vilde Norsk Comments: 1 Reply 5 months ago by Simona R.
2 votes

Kvartil kommando

Not a Problem Oda_Kleppen Norsk Comments: 10 Reply 9 months ago by mathmagic
2 votes

Fungere ikke skrive noe som helst inn i skrive boksen

Solved Simen B. Norsk Comments: 2 Reply 1 year ago by Simen B.
1 vote

Numerisk løsning av ligninger i CAS

Not a Problem Tom H. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Definere funksjoner i CAS som inneholder pi

Solved Håkon R. Norsk Comments: 4 Reply 1 year ago by Håkon R.
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute