New Topic

All Topics

Accesing CAS results in other contexts

Answered cgimene1 Catalan Comments: 2 Reply 3 years ago by Birgit L.
1 vote

Rectificar un material penjat anteriorment

Answered enricbraso Catalan Comments: 2 Reply 3 years ago by enricbraso
1 vote

Problema greu amb el funcionament de les llistes

Answered couchoud Catalan Comments: 8 Reply 3 years ago by couchoud
1 vote

Comandament RazónSimple

In Progress Albert R. Catalan Comments: 1 Reply 3 years ago by Zbynek
1 vote

Problema de text entre la versió 4 i la 5

Answered carmel.mates Catalan Comments: 2 Reply 4 years ago by carmel.mates
1 vote

Geogebra en espanyol en un ordinador en català

Answered Josep M. Catalan Comments: 1 Reply 4 years ago by Zbynek
2 votes

Desactivar punts lliscants

Answered jordiesgleas1963 Catalan Comments: 1 Reply 4 years ago by couchoud
1 vote

Javascript global no em funciona

Answered paulino Catalan Comments: 1 Reply 4 years ago by couchoud
1 vote

El LaTeX no és visible en GeoGebraTube

Answered couchoud Catalan Comments: 2 Reply 4 years ago by Zbynek
1 vote

Funcions discontinues

Answered matematiquespepa Catalan Comments: 1 Reply 4 years ago by matematiquespepa
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute