New Topic

All Topics

Vttđ giữa mặt cầu và mặt phẳng

Needs Answer thienhuongtth 5 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Hình lăng trụ tam giác đều

Needs Answer thienhuongtth 5 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Tạo hình nón.

Needs Answer thienhuongtth 4 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Vẽ hình

Needs Answer thienhuongtth 4 years ago Vietnamese No Comments
2 votes

Hình nón, diện tích và thể tích.

Needs Answer thienhuongtth 4 years ago Vietnamese No Comments
3 votes

Bổ sung tính năng cho thanh trượt(slider)

Under Consideration Pham B. 2 years ago Vietnamese No Comments
1 vote
3 votes

help me,

Answered dungsmile4242 10 months ago Vietnamese No Comments
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute