New Topic

All Topics

Hình chóp có hình nón nội tiếp quay

Needs Answer hungchng 9 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Hình không gian

Needs Answer thienhuongtth 8 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Một hình chóp

Needs Answer thienhuongtth 6 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Vttđ giữa mặt cầu và mặt phẳng

Needs Answer thienhuongtth 6 years ago Vietnamese No Comments
2 votes

Hình lăng trụ tam giác đều

Needs Answer thienhuongtth 6 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Tạo hình nón.

Needs Answer thienhuongtth 5 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Vẽ hình

Needs Answer thienhuongtth 5 years ago Vietnamese No Comments
2 votes

Hình nón, diện tích và thể tích.

Needs Answer thienhuongtth 5 years ago Vietnamese No Comments
4 votes

Bổ sung tính năng cho thanh trượt(slider)

Under Consideration Pham B. 3 years ago Vietnamese No Comments
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute