New Topic

All Topics

Vẽ đường tròn lượng giác

Needs Answer hungchng 12 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Vẽ hình cầu chuyển động

Needs Answer hungchng 12 years ago Vietnamese No Comments
3 votes

Hình chóp có hình nón nội tiếp quay

Needs Answer hungchng 12 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Hình không gian

Needs Answer thienhuongtth 10 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Một hình chóp

Needs Answer thienhuongtth 9 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Vttđ giữa mặt cầu và mặt phẳng

Needs Answer thienhuongtth 9 years ago Vietnamese No Comments
2 votes

Hình lăng trụ tam giác đều

Needs Answer thienhuongtth 9 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Tạo hình nón.

Needs Answer thienhuongtth 8 years ago Vietnamese No Comments
1 vote

Vẽ hình

Needs Answer thienhuongtth 8 years ago Vietnamese No Comments
2 votes
Browse Archived
© 2022 International GeoGebra Institute