New Topic

All Topics

Maksimum i minimum funkcji

Answered anka1 Polish Comments: 2 Reply 4 years ago by anka1
1 vote

Funckja na przedziałach

Answered adrjanlis Polish Comments: 2 Reply 4 years ago by anka1
1 vote

Skrypty w Geogebra

Answered wisienka Polish Comments: 1 Reply 4 years ago by Agama
1 vote

Trywialne problemy początkującego

Answered Doman Polish Comments: 3 Reply 4 years ago by Krisstian
1 vote

Brak możliwości eksportowania dynamicznej karry pracy

Answered makier01 Polish Comments: 2 Reply 4 years ago by makier01
1 vote

Funkcja + tabelka

Answered anka1 Polish Comments: 2 Reply 4 years ago by anka1
1 vote

Uwaga na suwaki

Answered Agama Polish Comments: 1 Reply 4 years ago by Agama
1 vote

OBRÓT OBRAZU O KĄT -- pomocy!!

Answered anoo Polish Comments: 2 Reply 4 years ago by d.madzio
1 vote

Siatka sześcianu

Answered stanislawszymanski.szkola Polish Comments: 2 Reply 4 years ago by stanislawszymanski.szkola
1 vote

Deinstalacja GeoGebry

Answered ab17 Polish Comments: 4 Reply 4 years ago by Agama
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute