New Topic

All Topics

Zmiana kolorów punktu

Answered butek Polish Comments: 3 Reply 7 years ago by Agama
1 vote

Sklejanie figur

Answered drep Polish Comments: 3 Reply 8 years ago by Agama
1 vote

Konstrukcja sześciokąta w GeoGebrze.

Answered kasssienkaxdd Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by yuri1969
1 vote

całka niewłaściwa

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by Agama
1 vote

Zbiór przykładów dla studentów z matematyki

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by Agama
1 vote

Problem z rysowanie kąta między prostymi

Answered jedrzej49 Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by Agama
1 vote

Iloczyn kartezjański

Answered pgracjasz Polish Comments: 1 Reply 8 years ago by yuri1969
1 vote

Jak działa funkcja "Rozciągnij"?

Answered KasiaCh Polish Comments: 4 Reply 8 years ago by Agama
1 vote

problem z eksportem to karty pracy

Answered mrower Polish Comments: 7 Reply 8 years ago by Agama
1 vote
Browse Archived
© 2021 International GeoGebra Institute