New Topic

All Topics

Problemer med å finne toppunkt

Answered Anette Norsk Comments: 2 Reply 7 years ago by Anette
1 vote

Regresjonsanalyse i versjon 4.2.13

Answered natram Norsk Comments: 1 Reply 8 years ago by andesan
1 vote

Enhetssirkelen

Answered telund Norsk Comments: 1 Reply 8 years ago by andesan
1 vote

GeoGebra 3D

Answered jorgenpe Norsk Comments: 3 Reply 8 years ago by Oystein
1 vote

Heisann

Answered mattemaister Norsk Comments: 1 Reply 8 years ago by themadmathematician
1 vote

Bevege et punkt innenfor et gitt område

Answered telund Norsk Comments: 2 Reply 8 years ago by telund
1 vote

Dynamisk figur i Word dokument

Answered telund Norsk Comments: 2 Reply 8 years ago by telund
1 vote

Geogebra upload manager

Answered sokivle Norsk Comments: 1 Reply 8 years ago by Florian S.
1 vote

Kurvetilpasning (beta-versjon)

Answered ulven Norsk Comments: 1 Reply 8 years ago by Grobe
1 vote

[Optimering] finne hjørnepkt i mulig området

Answered sturlas Norsk Comments: 1 Reply 8 years ago by andesan
1 vote
Browse Archived
© 2021 International GeoGebra Institute