New Topic

All Topics

Komando fit

Answered telund Norsk Comments: 1 Reply 6 years ago by andesan
1 vote

Regresjon, omvendt proporsjonalitet

Answered telund Norsk Comments: 2 Reply 6 years ago by telund
1 vote

Løsning av likningssett i CAS-modulen (Geogebra 4.2)

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 7 years ago by jraabe
1 vote

Intervaller som er åpne i den ene enden

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 7 years ago by jraabe
1 vote
1 vote

Forvirring med skrivemåten av logaritmefunksjoner

Answered vignes Norsk Comments: 1 Reply 7 years ago by andesan
1 vote

differensiallikninger

Answered Kjetil64 Norsk Comments: 1 Reply 7 years ago by andesan
1 vote

Problemer med å finne toppunkt

Answered Anette Norsk Comments: 2 Reply 7 years ago by Anette
1 vote

Regresjonsanalyse i versjon 4.2.13

Answered natram Norsk Comments: 1 Reply 7 years ago by andesan
1 vote

Enhetssirkelen

Answered telund Norsk Comments: 1 Reply 7 years ago by andesan
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute