New Topic

All Topics

Grader i stedet for radianer

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 5 years ago by jraabe
1 vote

Vise verdier eller formler i regnearket.

Answered ivaskj Norsk Comments: 3 Reply 5 years ago by olalie
1 vote
1 vote

Å bygge inn geogebra

Answered TomForsmo Norsk Comments: 1 Reply 5 years ago by TomForsmo
1 vote

Vinkelverdi til tall

Answered toaadlan Norsk Comments: 1 Reply 5 years ago by toaadlan
1 vote

Funksjoner med annen variabel enn x

Answered steri Norsk Comments: 2 Reply 5 years ago by Zbynek
1 vote

Komando fit

Answered telund Norsk Comments: 1 Reply 6 years ago by andesan
1 vote

Regresjon, omvendt proporsjonalitet

Answered telund Norsk Comments: 2 Reply 6 years ago by telund
1 vote

Løsning av likningssett i CAS-modulen (Geogebra 4.2)

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 6 years ago by jraabe
1 vote

Intervaller som er åpne i den ene enden

Answered jraabe Norsk Comments: 2 Reply 6 years ago by jraabe
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute