New Topic

All Topics

Difficulty getting "skjæring" (intersect) to wrok in CAS.

Answered Xiphias Norsk Comments: 2 Reply 1 year ago by Xiphias
1 vote

Fungere ikke skrive noe som helst inn i skrive boksen

Solved Simen B. Norsk Comments: 2 Reply 1 year ago by Simen B.
1 vote

Rasjonale funksjoner i CAS

Answered Grethe L. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Simona R.
1 vote

Numerisk løsning av ligninger i CAS

Not a Problem Tom H. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Definere funksjoner i CAS som inneholder pi

Solved Håkon R. Norsk Comments: 4 Reply 1 year ago by Håkon R.
1 vote

Problem with points and graphs

Solved per.rasmussen1 Norsk Comments: 2 Reply 1 year ago by per.rasmussen1
1 vote

Får ikke opp simulering av f.eks 600 terningkast

Not a Problem Ante Norsk Comments: 5 Reply 1 year ago by Vadim V.
1 vote

Hva står Arc-en for?

Answered Liv K. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Dieter L.
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute