New Topic

All Topics

Rasjonale funksjoner i CAS

Answered Grethe L. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Simona R.
1 vote

Numerisk løsning av ligninger i CAS

Not a Problem Tom H. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Definere funksjoner i CAS som inneholder pi

Solved Håkon R. Norsk Comments: 4 Reply 1 year ago by Håkon R.
1 vote

Problem with points and graphs

Solved per.rasmussen1 Norsk Comments: 2 Reply 1 year ago by per.rasmussen1
1 vote

Får ikke opp simulering av f.eks 600 terningkast

Not a Problem Ante Norsk Comments: 5 Reply 1 year ago by Vadim V.
1 vote

Hva står Arc-en for?

Answered Liv K. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Dieter L.
1 vote

Feil ved skjæringspunkt

Solved karenhag4 Norsk Comments: 3 Reply 1 year ago by Michael B.
2 votes

Bruk i skolen

Under Consideration Alise K. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
2 votes
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute