New Topic

All Topics

Trouble when saving documents

New Stian T. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Feil i løsning av logaritmelikninger

Answered Monica A. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Doble bokstaver når man prøver å endre navn på akser

Needs Answer Torvald O. Norsk Comments: 1 Reply 2 years ago by Simona R.
2 votes

GeoGebra endrer funksjonuttrykk

Answered Jon A. Norsk Comments: 1 Reply 2 years ago by Michael B.
1 vote

Cannot interesect sphere and line in CAS in GeoGebra 5

Answered johannesfr Norsk Comments: 1 Reply 2 years ago by Simona R.
1 vote

definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Not a Problem Dimitri K. Norsk Comments: 3 Reply 2 years ago by Dimitri K.
1 vote
8 votes

Feil ved utregning av likninger med binomisk koeffisient

Not a Problem Andreas D. Norsk Comments: 1 Reply 2 years ago by Michael B.
1 vote
Browse Archived
© 2021 International GeoGebra Institute