New Topic

All Topics

Kommandoen "Overfør til regneark"

Answered wika Norsk Comments: 1 Reply 12 years ago by andesan
1 vote

Skjæring og logaritmelikning

Answered knuod Norsk Comments: 2 Reply 12 years ago by andesan
1 vote

Utregning av residual (Lineær regresjon)

Answered davids Norsk Comments: 1 Reply 12 years ago by ulven
1 vote

Formatering av tekst?

Answered firak Norsk Comments: 3 Reply 12 years ago by firak
1 vote

"Begrensing" av y-aksen.

Answered arapeland Norsk Comments: 6 Reply 12 years ago by bjonnum
1 vote

3.6 Derivasjon av de trignonometriske funksjoner

Answered Mikeo Norsk Comments: 4 Reply 12 years ago by andesan
1 vote

GeoGebra-applets i Fronter

Answered thor.arne.bakke Norsk Comments: 2 Reply 12 years ago by andesan
1 vote

Får ikke generert .jar fil når jeg eksporterer dynamiske ark

Answered lastad Norsk Comments: 1 Reply 12 years ago by andesan
1 vote

Løsning av ligninger med flere ukjente

Answered lastad Norsk Comments: 5 Reply 12 years ago by lastad
1 vote

Feilmelding når jeg forsøker å hente html-fil fra Fronter.

Answered lastad Norsk Comments: 2 Reply 12 years ago by lastad
1 vote
Browse Archived
© 2021 International GeoGebra Institute