New Topic

All Topics

Definisjonsmengda til ein funksjon

Answered jaril Norsk Comments: 1 Reply 11 years ago by ulven
1 vote

Linjediagram - punkt til punkt

Answered Vibeke Norsk Comments: 1 Reply 11 years ago by ulven
1 vote

Import av data fra tekstfiler

Answered bjornsm Norsk Comments: 1 Reply 11 years ago by ulven
1 vote

Regresjon

Answered aaslaug Norsk Comments: 1 Reply 11 years ago by ulven
1 vote

minste kvadratsum

Answered Åsne Norsk Comments: 1 Reply 11 years ago by ulven
1 vote

norsk kommandoliste

Answered sigurd Norsk Comments: 4 Reply 11 years ago by Grobe
1 vote

Eksportere PSTricks til LyX

Answered wika Norsk Comments: 3 Reply 12 years ago by ulven
1 vote

Korrelasjonsfaktor for annen regresjon enn lineær?

Answered Vibeke Norsk Comments: 1 Reply 12 years ago by ulven
1 vote

Brukerveiledning i GeoGebra

Answered lastad Norsk Comments: 1 Reply 12 years ago by Grobe
1 vote

Problemer med den boolske operatoren !=

Answered lastad Norsk Comments: 2 Reply 12 years ago by Grobe
1 vote
Browse Archived
© 2021 International GeoGebra Institute