New Topic

All Topics

Feil ved utregning av likninger med binomisk koeffisient

Not a Problem Andreas D. Norsk Comments: 1 Reply 2 days ago by Michael B.
1 vote

Appen klikker, og jeg mister alt jeg har gjort

New Vilde Norsk Comments: 1 Reply 1 week ago by Simona R.
2 votes

Doble bokstaver når man prøver å endre navn på akser

Solved monei0110 Norsk Comments: 2 Reply 1 month ago by sanC
1 vote

Kvartil kommando

Not a Problem Oda_Kleppen Norsk Comments: 10 Reply 4 months ago by mathmagic
1 vote

Difficulty getting "skjæring" (intersect) to wrok in CAS.

Answered Xiphias Norsk Comments: 2 Reply 7 months ago by Xiphias
1 vote

Fungere ikke skrive noe som helst inn i skrive boksen

Solved Simen B. Norsk Comments: 2 Reply 8 months ago by Simen B.
1 vote

Rasjonale funksjoner i CAS

Answered Grethe L. Norsk Comments: 1 Reply 8 months ago by Simona R.
1 vote

Numerisk løsning av ligninger i CAS

Not a Problem Tom H. Norsk Comments: 1 Reply 8 months ago by Michael B.
1 vote

Definere funksjoner i CAS som inneholder pi

Solved Håkon R. Norsk Comments: 4 Reply 8 months ago by Håkon R.
1 vote
Browse Archived
© 2018 International GeoGebra Institute