New Topic

All Topics

nroot vs nrot (norge)

In Progress Eyvinn M. Norsk Comments: 8 Reply 2 days ago by jumera
1 vote

Appen avsluttes av seg selv.

Not a Problem Eskil Norsk Comments: 7 Reply 4 months ago by Michael B.
1 vote

Letter on axis types double

Answered Mirjana Norsk Comments: 1 Reply 7 months ago by Simona R.
1 vote

Glider

In Progress Lene G. Norsk Comments: 3 Reply 8 months ago by Lene G.
2 votes

Double input editing axis

In Progress Martin Norsk Comments: 8 Reply 10 months ago by Ann I.
3 votes

Trouble when saving documents

New Stian T. Norsk Comments: 1 Reply 10 months ago by Michael B.
1 vote

Feil i løsning av logaritmelikninger

Answered Monica A. Norsk Comments: 1 Reply 11 months ago by Michael B.
1 vote

Doble bokstaver når man prøver å endre navn på akser

Needs Answer Torvald O. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Simona R.
2 votes

GeoGebra endrer funksjonuttrykk

Answered Jon A. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute