New Topic

All Topics

Double input editing axis

Solved Martin Norsk Comments: 9 Reply 1 week ago by Michael B.
3 votes

Doble letters

Answered Els M. Norsk Comments: 1 Reply 1 week ago by Michael B.
2 votes

nroot vs nrot (norge)

Solved Eyvinn M. Norsk Comments: 9 Reply 1 month ago by Michael B.
1 vote

Appen avsluttes av seg selv.

Not a Problem Eskil Norsk Comments: 7 Reply 6 months ago by Michael B.
1 vote

Letter on axis types double

Answered Mirjana Norsk Comments: 1 Reply 9 months ago by Simona R.
1 vote

Glider

In Progress Lene G. Norsk Comments: 3 Reply 10 months ago by Lene G.
2 votes

Trouble when saving documents

New Stian T. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Feil i løsning av logaritmelikninger

Answered Monica A. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Michael B.
1 vote

Doble bokstaver når man prøver å endre navn på akser

Needs Answer Torvald O. Norsk Comments: 1 Reply 1 year ago by Simona R.
2 votes
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute