New Topic

All Topics

Glider

In Progress Lene G. Norsk Comments: 3 Reply 1 day ago by Lene G.
2 votes

Double input editing axis

In Progress Martin Norsk Comments: 8 Reply 2 months ago by Ann I.
3 votes

Trouble when saving documents

New Stian T. Norsk Comments: 1 Reply 2 months ago by Michael B.
1 vote

Feil i løsning av logaritmelikninger

Answered Monica A. Norsk Comments: 1 Reply 2 months ago by Michael B.
1 vote

Doble bokstaver når man prøver å endre navn på akser

Needs Answer Torvald O. Norsk Comments: 1 Reply 4 months ago by Simona R.
1 vote

GeoGebra endrer funksjonuttrykk

Answered Jon A. Norsk Comments: 1 Reply 8 months ago by Michael B.
1 vote

Cannot interesect sphere and line in CAS in GeoGebra 5

Answered johannesfr Norsk Comments: 1 Reply 10 months ago by Simona R.
1 vote

definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Not a Problem Dimitri K. Norsk Comments: 3 Reply 1 year ago by Dimitri K.
1 vote
Browse Archived
© 2020 International GeoGebra Institute