New Topic

All Topics

definisjon av en linje med punkt og retningsvektor

Not a Problem Dimitri K. Norsk Comments: 3 Reply 5 days ago by Dimitri K.
1 vote

Double input editing axis

In Progress Martin Norsk Comments: 3 Reply 1 month ago by Michael B.
3 votes
6 votes

Feil ved utregning av likninger med binomisk koeffisient

Not a Problem Andreas D. Norsk Comments: 1 Reply 2 months ago by Michael B.
1 vote

Appen klikker, og jeg mister alt jeg har gjort

New Vilde Norsk Comments: 1 Reply 2 months ago by Simona R.
2 votes

Kvartil kommando

Not a Problem Oda_Kleppen Norsk Comments: 10 Reply 6 months ago by mathmagic
1 vote

Difficulty getting "skjæring" (intersect) to wrok in CAS.

Answered Xiphias Norsk Comments: 2 Reply 9 months ago by Xiphias
1 vote

Fungere ikke skrive noe som helst inn i skrive boksen

Solved Simen B. Norsk Comments: 2 Reply 10 months ago by Simen B.
1 vote

Rasjonale funksjoner i CAS

Answered Grethe L. Norsk Comments: 1 Reply 10 months ago by Simona R.
1 vote
Browse Archived
© 2019 International GeoGebra Institute