Za duże ikony na pasku narzędzi.

anka1 shared this question 3 years ago
Answered

Za duże ikony na pasku narzędzi.

Górny pasek to wygląd ikon jak chcę stworzyć nowy plik.

Dolny pasek to jak zapiszę i powtórnie otworzę plik.

Nie wiem jak je zmienić na mniejsze.

(Windows 7, GeoGebra 5)

Comments (3)

photo
1

Wszystkie stare pliki otwierają mi się z tymi powiększonymi ikonami.

photo
1

It's a known bug and will be fixed in the next release.

In the meanwhile, use File->Open instead of double clicking on files. This prevents the large icons to appear.

photo
1

Dziękuję :)

© 2023 International GeoGebra Institute