Za duże ikony na pasku narzędzi.

anka1 shared this question 11 months ago
Answered

Za duże ikony na pasku narzędzi.

Górny pasek to wygląd ikon jak chcę stworzyć nowy plik.

Dolny pasek to jak zapiszę i powtórnie otworzę plik.

Nie wiem jak je zmienić na mniejsze.

(Windows 7, GeoGebra 5)

Comments (3)

photo
1

Wszystkie stare pliki otwierają mi się z tymi powiększonymi ikonami.

photo
1

It's a known bug and will be fixed in the next release.

In the meanwhile, use File->Open instead of double clicking on files. This prevents the large icons to appear.

photo
1

Dziękuję :)

© 2020 International GeoGebra Institute