Wzory matematyczne w GeoGebrze

k.winkowska.nowak shared this question 11 years ago
Needs Answer

Chciałabym zwrócić uwagę, że w GeoGebrze można umieszczać wzory matematyczne oraz tekst i wartość zmiennej.

Bardzo dobry tego opis znajduje się w Helpie do programu wystarczy poszukać hasła: tekst lub latex.


Przykład wykorzystania też w helpie:


Tekst statyczny nie zależy od żadnych obiektów matematycznych I nigdy nie podlega zmianom w konstrukcji.


Tekst dynamiczny zawiera wartości obiektów I automatycznie przystosowuje się do zmian wykonanych na tych obiektach.


Tekst mieszany połączenie tekstu statycznego I dynamicznego.


Aby utworzyć tekst dynamiczny trzeba wprowadzić statyczną część tekstu używając klawiatury (np. Punkt A =). Potem kliknąć na obiekcie, którego wartość chcesz wyświetlić w tekście.


Uwaga: GeoGebra automatycznie dodaje składnię ("Punkt A = " + A ) konieczną do utworzenia tekstu mieszanego: cudzysłów otaczający statyczną część tekstu i plus (+) symbol łączący różne rodzaje tekstu.


To cytaty z helpu już w większej części przetłumaczonego na język polski.

© 2020 International GeoGebra Institute