Wrong spelling

Tim de Jong shared this question 4 years ago
Needs Answer

Dutch version uses 'binominal'. This should read 'binomial'.

Comments (2)

photo
1

hallo

kan je me zeggen waar je 'binominal' ergens vond? Zowel in de invoerbalk bij automatisch invullen als bij de invoerhulp rechts vind ik het correcte 'binomiale' verdeling en dat zowel in de Belgische als in de Nederlandse GeoGebra-varianten. Ook op de Tanslate website, waar ik het vertaalwerk doe, vind ik binomiaal/binomiale en nergens 'binominal'. En tenslotte ook in de online Nederlandstalige handleiding staat overal binomiaal/ale.

PS De vertalingen worden niet door GeoGebra zelf gemaakt, maar zijn het resultaat van vrijwilligerswerk in vele verschillende landen. Ik merkte vermoedelijk je vraag niet eerder op omdat de titel 'wrong spelling' zonder enige link naar Nederlands of dutch bij mij geen belletje deed rinkelen en ik me niet geroepen voelde om me te mengen in Engelse spellingskwesties.

Signaleer het me als je het desondanks toch nog ergens op een GeoGebrawebsite ziet staan.

chris

photo
1

ik kreeg een mail van Michael Borgerds dat de foute vertaling toch ergens blijkt te staan in de website waar het vertaalwerk moet gebeuren, niet in de Belgische maar in de Nederlandse taalvariant van GeoGebra. Al het vertaalwerk gebeurt in België, zowel commando's, menu's en handleidingen. Standaard wordt dit overgenomen in de Nederlandse variant, tenzij men in zeldzame gevallen hiervan wil afwijken, b.v. verschil rechte(B) en lijn(NL). Voor die Nederlandse variant heb ik geen wijzigingsrechten en ik heb geen idee of iemand in Nederland zich überhaupt wel bezighoudt met vertaalwerk. In de Belgische versie is het dus OK en ik hoop voor u dat er iemand zich in Nederland geroepen voelt om het ook daar recht te zetten.

chris

© 2021 International GeoGebra Institute