Weergave: wortel in plaats van getal

gspreen shared this question 6 months ago
Answered

Hoi,

Ik zoek een manier om lijnstuk BE weer te geven als een wortel in plaats van een getal ('waarde').

Ik heb een lijnstuk b, en BE is wortel b.

Dus als b 4 is, dan moet lijnstuk BE weergegeven worden als 'wortel 4' in plaats van '2'.

Waar kan ik dat instellen?

Comments (2)

photo
1

Het commando TekstAlsBreuk zal een breuk altijd uitwerken als het resultaat een geheel getal is, het commando TekstIrrationaal zal een wortel altijd vereenvoudigen als het mogelijk is en ook een logisch vereenvoudigbare uitdrukking (breuk of wortel) als label zal ook altijd uitgwerkt worden.

Wil je dus het resultaat altijd als een wortel tonen, dan moet je ipv een label te tonen zelf een tekst maken met de gewenste worteluitdrukking wortel(b). Als positie kan je dan het midden van het lijnstuk aangeven.

chris

photo
1

a solution with latex

and the correction of two errors in the construction so now "i" is exact sqrt(b)

© 2021 International GeoGebra Institute