Vertaling Turtle[] commando's

ivandewinne shared this question 5 years ago
Answered

Beste GeoGebra collega’s


Tussen het verbeterwerk door mij eventjes verdiept in het commando Turtle[]


Met deze zogenaamde schildpad is het mogelijk om leerlingen een aantal eenvoudige principes van programmeren aan te leren.

De schildpad kan enkel en alleen vooruit, achteruit, naar links of rechts bewegen en hierbij een spoor nalaten.

In de vakliteratuur spreekt men over “schildpadmeetkunde” , Turtle Graphics.


Logo en Scratch (MIT) zijn hiervan populaire voorbeelden met ruimere mogelijkheden.


De vertalingen van de Turtle commando’s vind ik zelf een beetje vreemd (op het moment van de vertaling wist ik nog niet wat deze commando’s inhielden)


Originele Engelse commando’s TurtleForward, TurtleBack, TurtleLeft, TurtleRight, TurtleUp en TurtleDown

Vertaling naar dutch/Belgium TurtleVooruit, TurtleTerug, TurtleLinks, TurtleRechts, TurtleUp en TurtleDown.

Vertaling in het Frans: TortueAvance, TortueRecule, TortueAGauche, TortueADroite, TortueBC et TortueLC.


TurtleUp en TurtleDown laten de schildpad een spoor tekenen en hebben dus niets te maken met een opwaartse- of neerwaartse beweging.


Zijn er suggesties om deze vertalingen te optimaliseren?

Graag in overeenstemming met commando’s die in andere gelijkaardige programma’s worden gebruikt!


Mvg


Ivan De Winne

Comments (6)

photo
1

Dag Ivan,

Laat ik allereerst schrijven dat ik het vreemd vind dat het initi-eringscommando " Turtle[] " in het (Nederlandse) Algebravenster wordt 'vertaald' als " Turtel1=(0,0) ".

Maak er dan toch " turtle1 " van (met een kleine letter).

Overigens, ik kan me niet zo erg vinden in de combinatie " TurtleWoord " waarbij Woord een Nederlands woord is. Maar om dan te kiezen voor SchildpadVooruit e.d. lijkt me niet handig (te veel toetsaanslagen).


Maar ik vraag me OOK af, of een vertaling wel nodig is cq. op zijn plaats is. Bedoeld als inleiding in het programmeren, schrijf je.

Ik heb me in de jaren '80 (vorige eeuw) bezig gehouden met de (educatieve) programmeertaal COMAL-80. Daarin waren ook Turtlegraphics opgenomen (specifiek voor de Commodore 64).

Om eea. OOK internationaal uitwisselbaar te houden (in bijvoorbeeld gedrukte stukken) hebben we toen afgesproken de opdrachten NIET te vertalen.

Hij zou het daarom niet vreemd vinden om eea. in het Engels te laten staan, ook voor Nederlandse gebruikers; er zijn immers nauwelijks programmeertalen in natuurlijke taal geschreven...


Maar ja, naar ik gezien heb, is dat in bijvoorbeeld het Duits niet gebeurd (Turtle gevolgd door een Duits woord). Maar het Noors houdt het evenwel op " Skilpadde "

Ik vind dat het alles overwegende (nou, nou) toch ook maar TurtleOp en TurtleNeer moet worden.

Groet,

Dick Klingens

photo
1

Dag Dick


Voorlopig heb ik volgende vertaling ingegeven


Vertaling naar dutch/Belgium en ook Netherlands


TurtleVooruit, TurtleTerug, TurtleLinks, TurtleRechts, TurtleOp en TurtleNeer


De naamgeving van het object in het algebravenster staat overigens los van het commando Turtle[]


Bij wijze van voorbeeld zal in de eerstvolgende update de naam schildpad worden

Jij krijgt dan schildpad1, schildpad2 enz.


De naamgeving turtel1 enz was een typfoutje...


Wijzigingen kan ik op elk moment doorvoeren maar hierbij rekening houdende met de compabiliteit naar eerdere versies toe...


Ook eventjes vermelden dat jij in de Nederlandstalige versie nog steeds de originele Engelstalige commando's kan gebruiken.


mvg


Ivan De Winne

photo
1

ik vond het bij het vertalen van de handleiding ook allemaal nogal vreemd. Ten eerste had ik nog niet gehoord van schildpadden in wiskunde, en ten tweede waren er de 'Up' en 'Down' die wij idd eerder met een richting associëren dan met het al dan niet tekenen van een spoor.

- Vraag één is of we Turtle al dan niet vertalen. De Fransen doen dit (uiteraard), de Duitsers niet. Ik zou het ook bij Turtle houden maar wel de achtervoegsels bekijken omdat TurtleUp en -Down inderdaad verwarrend zijn.

- Na 'Vooruit' is 'Back' misschien beter te vertalen als 'Achteruit'. 'Back' heeft als betekenissen zowel 'terug/opnieuw' als 'achteruit'. Omdat het hier duidelijk over een richting gaat, lijkt 'achteruit' me beter.

- 'Up en Down' is een soortelijk geval. Omdat wij het toch spontaan vooral als een richting vertalen is het de moeite om naar vertalingen uit te kijken. Wat de Fransen hier doen, lijkt me interessant. Zij gebruiken BC en LC als achtervoegsel en afkortingen voor BaisseCrayon en LèveCrayon, wat duidelijker verwijst naar spoor. Naar analogie zouden wij kunnen spreken over ToonSpoor en VerbergSpoor, al dan niet in afkorting.

Maar dat doet dan weer vermoeden dat het hele spoor al dan niet getoond wordt. BC en LC verduidelijken dat wel. PenOp en PenNeer zouden dat kunnen in het Nederlands. Net zoals de Fransen zou ik vooraan 'Turtle' niet opgeven, zodat je iets krijgt als TurtlePenOp en TurtlePenNeer of TurtlePO en TurtlePN om het kort te houden. lange namen zijn, zoals Dick ook zegt, zoveel mogelijk te vermijden.


Ik ga dus voor Turtle - TurtleVooruit - TurtleAchteruit - TurtlePO - TurtlePN met een bijna ex-aequo voor

Turtle - TurtleVooruit - TurtleAchteruit - TurtlePenOp - TurtlePenNeer

chris

photo
1

Ik sluit me graag bij het voorstel van Chris aan:

Turtle - TurtleVooruit - TurtleAchteruit - TurtlePO - TurtlePN

...

Dick

photo
1

Beste Dick en Chris


Het wordt een Belgisch/Nederlands compromis!


Turtle - TurtleVooruit - TurtleAchteruit - TurtlePO - TurtlePN - TurtleLinks - TurtleRechts


TriangelCurve[] heb ik vertaald naar Driehoekskromme[]


mvg


Ivan

photo
1

ook de handleiding is aangepast aan de nieuwe schildpadvertalingen en het commando Driehoekskromme

chris

© 2021 International GeoGebra Institute