Vẽ hình nón và hình trụ có chuyển động

hungchng shared this question 12 years ago
Answered

Comments (2)

photo
1

Nice làm việc. Tôi thích bạn đơn giản.


Tony


http://www.stars21.com/tran...

photo
1

Bác cho em hỏi cách để tạo nút lệnh chuyển động với cảm ơn

© 2023 International GeoGebra Institute