Umetanje dinamičkog teksta

IrenaMatematika shared this question 6 years ago
Answered

Želim napraviti zadatak: presek krakova kuta aOb sa parom usporednih pravaca p i q (Talesov poučak), tako da mogu pomerati pravac p, i pravac q. Kako napraviti tekstualan ispis da mi pokazuje kako su razmere odgovarajućih odsečaka stvarno jednake?

Comments (1)

photo
1

Recimo da imamo konstruirane dužine a i b. Odabrati alat Text i kliknuti bilo gdje na grafički prikaz. Uključiti LaTeX i upisati tekst kao na slici. Možemo pisati a ili odabrati a među iz padajućeg izbornika Objekti. Na kraju je jednostavno upisano a/b u prethodno odabran prazan okvir iz izbornika Objekti.

CEWRmTNUMAAEWGx

© 2021 International GeoGebra Institute