TIết kiệm băng thông cho trang web, góp phần cải thiện độ tải nhanh

Đỗ Lộc shared this problem 6 years ago
New

Xin chào, tôi đang tham gia trang web này vì rát hữu ích, nhưng tốc độ load rất chậm nên viết vài dòng đề nghị cải thiện tóc độ của tải trang .....


Tôi nghĩ để tiện cho việc sử dụng phần mềm Geogebra, nên có các tùy chọn như sau:


1. Riêng đối với phàn mềm nên có Export thành tâp tin .html tại máy tính người dùng ( không tải lên web dể cải thiện tốc độ của trang web và tiết kiêm băng thông)

2. Hoặc nếu không như đề nghị trong phần 1 thì các bạn có thể bổ sung tùy chọn "tải về" chỉ riêng tập tin .html cho gói Student


rất mong các bạn suy nghĩ .... thank you and see you

© 2023 International GeoGebra Institute