Ten sam wzór funkcji, a inne własności

Małgorzata Zbińkowska shared this question 4 years ago
Answered

Wzór funkcji f(x)=(x^2-x-2)/(x+1) wpisany w Widoku Algebry i Widoku CAS opisuje różne funkcje. Dlaczego?

Comments (3)

photo
1

To chciałam pokazać, ta funkcja nie jest okreslona w x=-1, natomiast wpisana w Widoku CAS ma wartość dla x=-1 ( to drugi aplet)

photo
1

What Noel meant with his picture is that if you change the number of decimal digits displayed to 15, the value -1 for x(A) is not exactly -1, where the function is not defined, but a "near" value, that is the one displayed in Noel's pic, where the function is defined. So the related y(A) value is calculated

photo
1

Dziękuję za komentarz. Co w przypadku drugiego apletu. Tam w CAS jest wartość dla x=-1, a funkcja f(-1) nie może być określona. Mianownik jest równy 0.

© 2022 International GeoGebra Institute