Tải tệp GeoGebra trên mạng để xem trực tuyến

cumeo89 shared this question 13 years ago
Answered

Mình đã soạn xong cơ bản toàn bộ giáo án của hình học lớp 9. Tuy trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng mình muốn share để mọi người dùng, trước mắt nó sẽ giải quyết toàn bộ giáo án của HKI môn hình học lớp 9. Về kỹ thuật gửi lên mạng mình còn yếu nên mình nhờ Minh có thể gửi ở một số địa chỉ nào đó. Rất mong được Minh giúp. Chào thân ái


Minh có thể xem ở website:

http://www.thcslehongphong-...

ở mục giáo án điện tử môn Toán


Gửi bác Phước, cháu xin phép trả lời thư của bác ở đây để các bạn đến sau cùng biết.


Nếu muốn có 1 trang nhúng GeoGebra đơn giản, bác chỉ cần tải các tệp .ggb, .html (do GeoGebra sinh ra) và geogebra.jar vào cùng 1 thư mục như trong hình:


bphuoc


Tuy nhiên trang web của bác chứa rất nhiều tài liệu nên cách này bất tiện (phải sao chép nhiều bản của cùng 1 tệp geogebra.jar, muốn nâng cấp lên phiên bản cao hơn phải thay thế tất cả). Bác có thể làm như sau:


Tạo 1 thư mục riêng để chứa tệp geogebra.jar nằm ngoài thư mục chứa các tệp .ggb và .html:


bphuoc3


Trong thư mục chứa tất cả các tệp .html, bác tạo 1 tệp có tên là .htaccess và chép vào đó nội dung sau:


    RewriteEngine on

    RewriteRule ^(.+/)*geogebra\.jar$ /bphuoc/applet/geogebra.jar


Lưu ý:

  • Thay "/bphuoc/applet/" bằng đường dẫn tuyệt đối (hoặc tương đối so với vị trí tệp .htaccess) đến tệp geogebra.jar
  • Nếu đặt tệp geogebra.jar trong hoặc trong thư mục con của thư mục chứa tệp .htaccess sẽ gây ra lỗi 500
  • Cũng có thể đặt dòng cấu hình trên trong tệp cấu hình của Apache (phải kiểm tra lại các địa chỉ)
  • Để làm được theo cách này, server cần phải cài Apache có bật mod_rewrite, bác có thể yêu cầu webmaster cài đặt nếu chưa có.


Kết quả như ở đây: http://cumeo89.summerhost.i...


(Cập nhật ngày 31.7.09)

Comments (1)

photo
1


Minh có thể xem ở website:

http://www.thcslehongphong-hue.co.cc/


ở mục giáo án điện tử môn Toán


Kết quả như ở đây: http://cumeo89.summerhost.i...


(Cập nhật ngày 31.7.09)

Hay quá, cám ơn Minh cả chú Phước nhiều nhé!

© 2023 International GeoGebra Institute