Skrive inn aksetitler med Ipad

Tor Inge shared this problem 1 year ago
New

Når jeg skal skrive inn aksetitler på Ipad så kommer alle bokstavene dobbelt.

© 2022 International GeoGebra Institute