screencast invoegen in werkblad

I v Daal shared this question 1 year ago
Needs Answer

Waar moet een film aan voldoen om in te kunnen voegen in een werkblad?

Ik heb een screencast gemaakt en deze in mijn googledrive opgeslagen maar bij invoegen van film in het werkblad gebeurt er vervolgens niets.

© 2021 International GeoGebra Institute