Representar intervals a l'eix x i inequacions

dobrador shared this question 9 years ago
Needs Answer

Un debat que vam mantenir als fòrums del curs:


Dubte:

No em surten els intervals de creixement quan la funció és una hipèrbola. I tampoc quan es tracta d'un radical. Per moltes altres funcions sembla que funciona.


Resposta 1:

intervals_eix_x

Opció "Mostra a l'eix X"


Resposta 2:

he observat que Geogebra mostra petites dificultats per a mostrar la solució d'algunes inequacions. Per exemple:


sin(x)<0

1/x >0


Dedueixo que només deu poder resoldre inequacions polinòmiques.


Resposta 3:

A mi també em passa el mateix: només ho puc fer amb funcions polinòmiques: Una trista y=1/x no me l'accepta quan vull fer els intèrvals de creixement i decreixement (encara que li demani que mostri sobre l'eix X).

Tampoc ho fa amb el sinus, ni l'exponencial... Deu ser que només ho pot fer amb polinòmiques?


Resposta 4:

Efectivament, no es resolen totes les inequacions, només una família.

Faig un copy&paste de la wiki de GeoGebra:

--------------

GeoGebra supports inequalities in one or two variables. There are no limitations for inequalities to appear in Algebra View, but only specific inequalities can be drawn in Graphics View:


polynomial inequalities in one variable, e.g. x^3 > x + 1 or y^2>y,

quadratic inequalities in two variables, e.g. x^2 + y^2 + x*y ≤ 4,

inequalities linear in one variable, e.g. 2x > sin or y < sqrt(x).

For inequality sign you can use <, >, ≤, ≥. The Symbols <= and => also valid. Conjunction and disjunction are also supported for inequalities, e.g. (x>y)&&(x+y<3) can be drawn.


In order to show the solution of an inequality as one or more intervals on the x axis, select the Show on x-axis option in the Style tab of the Properties dialog of the inequality .


Inequalities are similar to functions, you can test whether x and y satisfy inequality a by typing a(x,y) in the Input Bar, also when A is a point, syntax a(A) is valid. A point can be restricted to the region given by inequality using PointIn Command. For inequality b in one variable, e.g. in x, Point yields a point restricted to the part of x-axis which satisfies inequality b.


---------------------

© 2023 International GeoGebra Institute