Regresjonsanalyse i versjon 4.2.13

natram shared this question 9 years ago
Answered

Det er et par "mangler" i regresjonsverktøyet etter at man har markert et sett med punkter i regnearket.

- det mangler piler og navn på aksene

- det hadde vært fint med en "Lukk"-knapp for å lukke de forskjellig vinduer som åpnes - det føles feil å måtte lukke ved å krysse ut siden

- i denne versjonen kan man kun sette inn en x-verdi for så å få ut y-verdien. Det var i tidligere versjoner også mulig å legge inn en y-verdi for så få få ut x-verdien. Dette hadde vært fint å få med videre.

Comments (1)

photo
1

Hei,

Jeg vil oppfordre deg til å poste dette på engelsk i forumet for feature requests. Det leses av utviklerne, og de får da forespørelsen rett inn i sine systemer.


Vennlig hilsen


Anders Sanne

Norsk GeoGebra-institutt

© 2022 International GeoGebra Institute