Regresjon i versjon 4.0.10.0

plecoptera shared this question 10 years ago
Answered

Jeg legger inn punktene (0 , 0.6) , (100 , 0.9) , (200 , 2.3) , (250 , 3.3) og (300 , 4.4) og ønsker å finne en andregradsfunksjon som går gjennom punktene. Jeg bruker kommandoen RegPoly[liste1,2] og får som svar

f(x)=0x^2 + 0x + 0,57. Hvordan får jeg flere desimaler i svaret ?

Comments (1)

photo
1

Hi plecoptera,

Jeg legger inn punktene (0 , 0.6) , (100 , 0.9) , (200 , 2.3) , (250 , 3.3) og (300 , 4.4) og ønsker å finne en andregradsfunksjon som går gjennom punktene. Jeg bruker kommandoen RegPoly[liste1,2] og får som svar

f(x)=0x^2 + 0x + 0,57. Hvordan får jeg flere desimaler i svaret ?

It is surprising but the result is correct! :anguished:

Try the following sequence:

liste1={(0, 0.6), (100, 0.9), (200, 2.3), (250, 3.3), (300, 4.4)}

<<right mouse click>> then >Show all objects

FitPoly[liste1, 2]

And don't forget

Options>rounding>5 decimal places !!!!

… Nice, isn’t it! :D :D


Cheers, :wink:

Phil

© 2022 International GeoGebra Institute