Regneark

GunnarJ shared this question 6 years ago
Answered

Hei

Jeg har et par spørsmål når det gjelder regnearket.

Hvordan får man til å legge til en ekstra rad i en allerede skrevet tekst?

Når man skal lage en formel så kan dette i Excel gjøres ved å peke på de cellene som skal inn i formelen. Jeg får det til når celler skal summeres men hvis denne summen skal multipliseres med innholdet i en ny celle, så virker det ikke. F,eks. (D4+D3)*D5

Hilsen GunnarJ

Comments (3)

photo
1

Hei,

Første der av spørsmålet ditt er jeg usikker på om jeg forstår rett. Du kan legge til en ekstra rad nøyaktig som i Excel. Det er bare å høyreklikke på radnummeret og legge til en rad over (eller under).


Jeg gjør slik når jeg lager formel:

- Først skriver jeg =( i den cella der formelen skal stå.

- Deretter klikker i celle D4

- Så skriver jeg +

- Så klikker jeg i celle D3

- Deretter taster jeg )*

- Til slutt klikker jeg i celle D5


Dette virker i min utgave av GeoGebra.

photo
1

Det gikk bra med å sette inn rader. Takk

Men dette med formler går ikke (D4+D3)*D5. Når jeg klikker på celle D5 så kommer bare verdien av det celleinnholdet opp. Så prøvde jeg med å starte med D5, altså D5*(D4+D3) og det gikk bra. Men skal man dele (D4+D3)/D5 så skjer det samme igjen. Dette er på versjon 5.0. Er det den du bruker?

På vår skole må elevene bruke sine private PCer og det er få som har Excel. Derfor må vi øve på Geogebra,s sitt regneark. Ved å taste inn hvert cellenr så virker det selvfølgelig men jeg synes det er litt dumt at denne "cellepekingen" ikke virker da den både er raskere og sikrere.

Mens jeg er i farta. I Excel vil jo lange tekster ta sin nødvendige plass automatisk.Min måte å få plass til tekstene er å øke kolonnebredden manuelt. Er det en innstilling som har denne autumatiske funksjonen?

Hilsen GunnarJ

photo
1

Jeg bruker versjon 5.0.62.0, men har aldri opplev problemer med å klikke på cellene for å få referanser i tidligere versjoner heller. Men det kan ikke utelukkes at du har funnet en bug i programmet.


Du skriver ikke hvilket skoleslag du jobber i, men dersom det er snakk om grunnskolen eller 1P/2P (altså de matematikkursa der det er obligatorisk med regneark til eksamen), vil jeg helt klart anbefale elevene å bruke et annet regneark i tillegg til GeoGebra. Regnearket i GeoGebra er bra til mye (for eksempel regresjon og statistikk), men mer "tradisjonelle" oppgaver knyttet til budsjett og regnskap løses best med et "vanlig" regneark. OpenOffice (http://www.openoffice.org/no/) og LibreOffice (http://no.libreoffice.org/) er fullverdige gratis alternativer til MS Excel.

© 2021 International GeoGebra Institute