Rasjonale funksjoner i CAS

Grethe Ladegaard shared this question 4 years ago
Answered

Hvis man definerer en rasjonal funksjon med polynomer i teller og nevner, vil CAS om mulig automatisk forkorte uttrykket og la det forkortede uttrykket bli den "nye" funksjonen. Man vil dermed miste bruddpunktet gitt i den lineære faktoren som blir forkortet bort! Denne feilen skjer ikke hvis man definerer funksjonen utenom CAS. Denne feilen er svært frustrerende og bør vel rettes?!

Comments (1)

photo
1

I hope I have understood.

You don't want automatic simplification of rational expressions.

Use the Keep Input tool: type your equation, then press the third icon from left in the CAS toolbar.

https://wiki.geogebra.org/e...

© 2022 International GeoGebra Institute