Punt lliscant que passi de la desigualtat > a <

dobrador shared this question 9 years ago
Needs Answer

Dubte:


com s'elabora un punt lliscant que passi de la desigualtat > a < i al contrari,

i també de >= a <= ?

Un punt lliscant o la manera de canviar la desigualtat sense haver d'escriure novament la inequació....


Resposta:

Pots fer un punt lliscant m que prengui valors 1 o 2 i després definir la desigualtat amb un Si a la línia de comandes: inequacio=Si[m==1, ax+b<0,Si[m==2,ax+b>0]].

© 2023 International GeoGebra Institute