Problemes amb una eina

Jordi Font shared this question 9 years ago
Needs Answer

Hola,


tinc un petit problema amb la creació d'una eina (adjunto el document per tal d'examinar-ho).


Donat un quadrilàter, crear un quadrilàter amb els punts mitjos. Fins aquí, cap problema. Però, m'agradaria que el polígon creat fos d'un color diferent a l'anterior tot emprant funcions que depenguin de l'àrea del polígon creat.


És possible? Sobretot, mireu d'iterar l'eina sobre el quadrilàter creat...


Ho he intentat i em passa una cosa molt rara...


Alguna possible solució?

https://ggbm.at/1391007

© 2023 International GeoGebra Institute