Problem s crtanjem funkcije

hhalas shared this question 7 years ago
Answered

Crtam funkciju koja ima singularitet u ishodištu, točnije x^a+y^a=x^(a-1)/2*y^(a-1)/2, za a>1.

Nije mi potrebno sve, crtam za 3,5,7,9. No za 7 i 9 crtež nije dobar (npr, u programu Mathmatica isti se slučaj dogodi, ali se

problem može riješiti povećavanjm broja točaka po kojem program crta - npr PlotPoints->100). Zanima m da li postoji neka opcija u svojstvima koja to može podesiti koju sam previdjela, ili se na neki drugi način mogu dobiti bolji crteži oko svostruke točke u ishodištu?

Comments (2)

photo
1

Iako GeoGebra ima crtanje implicitno zadanih krivulja, mislim da je ovo ipak prekrupan zalogaj za nju. Ne vjerujem da tu ima pomoći ali možda da pitaš na engleskom dijelu foruma za napredne korisnike.

photo
1

Da dosta velik zalogaj, no engleskom dijelu su to riješili prebacivanjem u parametarski oblik


d = Curve[t^((a - 1) / 2) / (t^a + 1), t^((a + 1) / 2) / (t^a + 1), t, -100, 100] , za a>1.


Svejedno hvala.

© 2023 International GeoGebra Institute