Powstanie Warszawskiego Centrum Geogebry przy SPIK SWPS

k.winkowska.nowak shared this question 11 years ago
Needs Answer

Jest to wspólny projekt Instytutu SPIK (Społeczna Psychologia Internetu i Komunikacji) w SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w Warszawie i zrzeszającego polskich nauczycieli Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych ). Ośrodki ROSE składają się z doświadczonych instruktorów ICT mających praktykę zarówno w prowadzeniu tradycyjnych szkoleń, jak i opartych o wykorzystanie Internetu.

Ten wspólny projekt stworzony jest w oparciu o trwającą od czterech lat współpracę naukowców i nauczycieli, której celem jest rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki w zakresie użycia technologii informacyjnej podczas zajęć z uczniem w klasie. Współpraca ta bazuje na doświadczeniu naukowców i nauczycieli. Jej rezultatem jest seria programów służących doskonaleniu nauczycieli w ośrodkach ROSE poprzez organizację warsztatów, kursów i wsparcie internetowe, które zaczyna owocować tworzeniem nauczycielskich społeczności internetowych.

Głównym celem Warszawskiego Centrum GeoGebry w Warszawie jest wprowadzeniu GeoGebry do polskich szkół i uczelni poprzez

rozwijanie bazy materiałów edukacyjnych w języku polskim,

adaptacje GeoGebry do polskich programów nauczania,

wsparcie użytkowników GeoGebry poprzez GeoGebraWiki, strony i fora internetowe,

tworzenie tradycyjnych warsztatów i e-learningowych kursów i dla nauczycieli,

stworzenie platformy współpracy dla użytkowników i twórców oprogramowania,

organizację konferencji, spotkań i seminariów dla badaczy i użytkowników,

wsparcie prowadzonych badań.

© 2020 International GeoGebra Institute