Pole wyboru

butek shared this question 8 years ago
Needs Answer

Jak nazywa sie funkcja, która nadaje wartość false jeśli klikniemy w inne pole (i ono wówczas ma wartość true)

© 2023 International GeoGebra Institute