Periode sinusfunksjon

Matino shared this question 10 years ago
Answered

Jeg har funksjonen:

8.72107 + 7.62888 sin(0.58613 x - 2.27656)


Er det noen måte å få ut perioden til denne funksjonen ved hjelp av geogebra?


Er noe rusten på hvordan det gjøres for hånd...

Comments (3)

photo
1

2*pi/Perioden=0.58613,

så Perioden=2*pi/0.58613=10.7


Med en gitt sinusfunksjon ser jeg ingen direkte måte for Ggb

til å finne perioden automatisk, hvis det er det du ønsker?

photo
1

Hei.


Den manuelle måten å gjøre dette på er som følger:

1: Sett et tilfeldig plassert punkt på sinuskurven

2: Lag en "Perpendicular line" med utgangspunkt i punktet og Y-aksen

3: Sett ett nytt punkt i skjæringa mellom linja og det punktet på sinuskurven som er nærmest en periodes avstand fra det første punktet.

photo
1

Takk for svar.


Bruker 2*pi/c der c=0.58613.

© 2022 International GeoGebra Institute