orta dikme hakkında

ahmet manav shared this question 5 years ago
Needs Answer

geogebra klasikte inşa bölümünde kenar orta dikme mevcuttur. Tool_Perpendicular_Bisector

bu özelliği geogebra klasikte problem yaşamadan kullanılabiliniyor. yani doğru parçası çizdiğimizi düşünelim. doğru parçasını oluşturan noktaları veya doğru parçasını yer(konum) değiştirken orta dikme otomatik olarak sabit kalıyor.

gelelim 3D geogebraya; kenar orta dikme mevcut değildir. klasikte olduğu gibi 3D içinde kenar orta dikme özelliği eklenebilinir mi?

© 2023 International GeoGebra Institute