Omkreds i App

Malene shared this question 8 years ago
Needs Answer

Hvordan angiver jeg omkredsen af et polygon i APP-versionen?

© 2022 International GeoGebra Institute