odnos kutova u trokutu

sanjegova shared this question 12 years ago
Answered

Pozdrav svima!


Nadam se da mi možete pomoći u vezi sljedećeg problema. Nisam siguran da li ga je moguće riješiti u GeoGebri jer sam dosta googlao, nažalost, neuspješno (valjda po krivim key wordsima). Dakle,


odnos kutova u trokutu mora biti a = b + 90°. Znači, korisnik bi mogao moći povlačenjem vrh(ov)a trokuta mijenjati veličinu kutova, ali se navedeni odnos ne bi smio izgubiti.


Hvala svima na bilo kakvoj pomoći!


p.s. I svaka pohvala za trud za lokalizaciju sučelja GeoGebre! ;)

Comments (2)

photo
1

Pozdrav svima!


Nadam se da mi možete pomoći u vezi sljedećeg problema. Nisam siguran da li ga je moguće riješiti u GeoGebri jer sam dosta googlao, nažalost, neuspješno (valjda po krivim key wordsima). Dakle,


odnos kutova u trokutu mora biti a = b + 90°. Znači, korisnik bi mogao moći povlačenjem vrh(ov)a trokuta mijenjati veličinu kutova, ali se navedeni odnos ne bi smio izgubiti.


p.s. I svaka pohvala za trud za lokalizaciju sučelja GeoGebre! ;)


Hvala na pohvalama, to nam je bilo zadovoljstvo, ali sada postaje i veliki posao.


Prvo, kako ćeš osigurati da ti je odnos kutova takav prilikom prve konstrukcije. Kada zadaš kut beta alfa lako možeš definirati. Ja sam beta zadala pomoću klizača, njega možeš mijenjati.

Evo u prilogu, pogledaj jesi li time zadovoljna.

https://ggbm.at/548775

photo
1

Hvala puno! Upravo mi je ovo i trebalo! :)

© 2023 International GeoGebra Institute