Numerisk løsning av ligninger i CAS

Tom Håkon Rauan Holten shared this problem 4 years ago
Not a Problem

Jeg prøver å løse en ligning numerisk i CAS.

Dersom jeg skriver inn F=1 og bruker knappen for numerisk løsning finner jeg bare én av løsningene (Linje 2).

Dersom jeg skrive Nløs(F=1) finner CAS begge løsningene (linje 3).

Jeg ser at CAS bruker x=1 som startpunkt for iterasjonen i linje 2 og jeg finner den andre løsningen ved å endre dette punktet, men knappen løs numerisk bør vel finne alle løsninger av en ligning.

Comments (1)

photo
1

It's not possible for non-polynomials to guarantee finding all answers with a numeric method

https://wiki.geogebra.org/e...

© 2022 International GeoGebra Institute