Notació polinòmica

jmorenofurner shared this question 9 years ago
Answered

Estic treballant a la finestra CAS i em trobo que el resultat l'expressa sempre reduït al mateix denominador

(12x^2+4x+9) dividit tot per 4, quan jo voldria que fes de la forma 3x^2+x+9/4, és a dir, cada terme del polinomi amb el seu coeficient.

Hi ha alguna possibilitat de fer-ho?

© 2023 International GeoGebra Institute